Čarodejnícky spolok sme tu s vami už od roku 2010

Škola mágie a obchod
Santeria

MÁG MUSÍ VEDIEŤ ROZPOZNAŤ, ČI DUCHOVNÉ BYTOSTI, KTORÉ ŽIADAL O POMOC PRIŠLI, ČI HO VYPOČULI, A ČI SÚHLASILI.

MÁG MUSÍ VEDIEŤ ROZPOZNAŤ, ČI DUCHOVNÉ BYTOSTI, KTORÉ ŽIADAL O POMOC PRIŠLI, ČI HO VYPOČULI, A ČI SÚHLASILI.
Každý, kto sa venuje mágii, by mal mať schopnosť vnímať prítomnosť duchov.

Prirodzene je to ďalšia vec, ktorú treba trénovať, tak ako to budeme robiť aj my na kurze ceremoniálnej mágie https://www.santeria.sk/kurz-ceremonialnej-magie

Komunikácia s duchovným svetom je alfou a omegou magických ceremónií.
Prítomnosť duchovnej bytosti sa prejavuje rôznymi energetickými anomáliami:

1) Zmenou elektromagnetickej energie okolia
2) Zvláštnym pocitom v tele, ktorý sa fyzicky prejavuje zrýchlením tepu, naježením vlasov, atď.
3) Krátkodobým výpadkom ,,mysle“ a následným zvýšením jej výkonu
4) Objavujú sa záblesky nečakaných myšlienok, alebo viet, ktoré akoby nesúviseli s ničím, čo sa aktuálne na danom mieste odohráva
5) Pocit kľudu v duši, alebo náhlej radosti a emočného uvoľnenia

V Ceremoniálnej Mágii sa v začiatkoch využíva zrkadlo ako brána do sveta duchov.
Zrkadlo má vlastnosť rozširovania priestoru a tým aj prenosu energie.

Dve zrkadlá oproti sebe otvárajú takzvanú ,,Bránu nekonečna“, avšak v nej sa dá zotrvať len zopár minút. Odčerpalo by vám to životnú silu. Preto nie je vhodné mať zrkadlo nad posteľou, ani mať dve lesklé plochy oproti sebe.

Naopak v Mágii je zrkadlo úžasný predmet, ktorý robí mágiu silnejšou.

Klienti nám ďakujú