Čarodejnícky spolok sme tu s vami už od roku 2010

Škola mágie a obchod
Santeria

Naučíme vás Mágiu! Všetko je vo vašich rukách, chopte sa svojej moci!!!

Naučíme vás Mágiu! Všetko je vo vašich rukách, chopte sa svojej moci!!!

Ľudstvo preukázateľne využíva Mágiu už 25.000 rokov a to v súlade s modernými poznatkami kvantovej fyziky. I keď dnes sa o Mágii a rituáloch hovorí viac v súvislosti s psychologickou transformáciou a spirituálnym rozvojom, jej prvotné využitie bolo vplývať na okolnosti okolo seba, zvýšiť v nich svoj dosah a presadiť svoju vôľu. Hoci je Mágia vznešená veda, odjakživa slúžila najmä na napĺňanie a podporu bežných ľudských potrieb a túžob počnúc zdarným lovom, víťazným bojom, cez pevné milostné puto a dobré zdravie až po získanie hojnosti, či postavenia. Našťastie nie každý dokáže svoje prianie skutočne energeticky vyslať a manifestovať v realite. Neexistuje totiž taký rituál kde stačí len mechanicky zapáliť sviecu a všetko sa deje samé. Vyžaduje si to oveľa viac a my vám teraz prezradíme ako na to.

Poďme rovno do praxe!

Aká je vaša potreba, či problém, ktorý chcete vyriešiť? 

Dajme tomu, že chcete riešiť svoje zdravie, pretože vás chronicky celé roky bolí žalúdok. 

Čo by urobil človek neznalý mágie a zákonov energie?

Vybral by si rituál na zastavenie bolesti alebo uzdravenia. Ibaže takýmto rituálom zasahuje iba do následkov takže mágia sa nebude môcť prejaviť, pretože príčiny naďalej ostanú v živote danej osoby činné a situáciu okamžite vyrovnajú do pôvodnej podoby. TAKŽE TENTO POSTUP JE ZLÝ!

Ako to urobí skutočný čarodej, alebo múdry človek?

Popremýšľa nad príčinou svojich problémov a zistí kam presne upriamiť svoju pozornosť, a vyslať energiu. Častokrát sa môže jednať o také príčiny, ktoré by vás ani vo sne nenapadli, že by v priebehu času mohli byť zdrojom daného problému. No keď trafíte príčinu a zameriate na ňu svoju energiu, VŠETKO SA AKOBY ZÁZRAKOM ZMENÍ, A TO NAVŽDY!

Energia sa v našich životoch prejavuje oboma energetickými pólmi, pozitívnym aj negatívnym. Neexistuje nikto, kto by mal len pozitívny energetický pól, to sú len zbožné rozprávky na vyvolanie pocitu viny z vlastnej nedokonalosti. Musíme mať oba energetické póly, v tom tkvie zákon magnetizmu, príťažlivosti, či gravitačnej sily. Či snáď ste už videli funkčný magnet len s jedným pólom?! ...niekedy je treba vyliezť zo sveta ezoterických rozprávok a vrhnúť sa na vedecké knihy. 

Každý energetický pól musí mať presne určenú akciu, kde sa má prejaviť. Inak sa prejaví tak, že nad ním nebudete mať kontrolu. A v tom leží zakorenený strach z negatívnej energie, respektíve z negatívneho energetického pólu, pretože leží mimo vašu kontrolu, pokiaľ sa nerozhodnete ho dať pod vládu vlastnej vôle. 

Ak by sme sa vrátili k nášmu príkladu o pričarovaní zdravia, potom vychádzajúc z poznatkov o energetickej polarite, najskôr si vyberiete rituál, kde necháte pracovať negatívnu polaritu a odstránite zlozvyk, ktorý vás doviedol k súčasným zdravotným problémom. Následne napravíte škody pozitívnou polaritou, napríklad rituálom za podporu zdravia. 

A TAKTO TO FUNGUJE VŽDY A VO VŠETKOM!

  1. ODSTRÁNIŤ PRÍČINY

  2. NAPRAVIŤ ŠKODY

Je jedno, či chcete privolať naspäť partnera, či získať výhodnú prácu. Najskôr musíte odstrániť príčiny pre ktoré od vás partner odišiel, až potom ho privolať naspäť. V prípade problémov so získaním práce musíte najskôr identifikovať ktoré časti vašej osobnosti sú tomu prekážkou. Je to váš prejav? Spôsob komunikácie? Dojem ktorý vyvoláte? Identifikujte to, odstráňte a následne si pričarujte prácu vašich snov. Ak totiž niečo nejde a kúzlo sa stále nemanifestuje, bariéry sú vo vás. Hľadajte ich. Nie je to žiadna tajomná karma a väčšinou ani žiadne kliatby od neprajníkov, ale celkom obyčajné, už na prvý pohľad zjavné zvyklosti a dogmy, ktoré opakovane uplatňujete na svoju vlastnú škodu.

Vykonanie rituálu podlieha konkrétnym pravidlám

Rituály nie sú len bežné slová vyrieknuté pri sviečke, všetko má svoj význam. Každé gesto, každý pohyb, každá myšlienka, všetko musí byť zosúladené a následne sformulované v tzv. SLOVÁCH MOCI dávajúcich do pohybu energiu magického zámeru. Inými slovami, zaklínadlá pozostávajú zo slov moci, nie z prosieb, žiadostí ani modlitieb. To všetko sú len pasívne formy, ktorých naplnenie nemáte vo svojich rukách vy, ale okolnosti vytvárané niekým iným. Ak sa chcete naučiť vytvárať svoje vlastné zaklínadlá s použitím slov moci, potom je pre vás najlepšia cesta absolvovať VIDEOKURZ MENTÁLNA MÁGIA A KONTROLA MYSLE. Ak sa chcete chytiť niečoho, čo už skompletizoval pred vami iný čarodej, potom môžete využiť kompletné rituály aj so zaklínaním z VIDEOKURZU MÁGIA A RITUÁLY. 

Pri rituály je dôležitá aj expanzia vedomia. Musí presahovať túto realitu aby mohlo zasiahnuť a vytvárať novú. Čiže musí byť schopní si pripustiť aspoň to, že zmena je možná, inak tlačíte sami proti sebe a svojím presvedčeniam. Vtedy je tlak a protitlak zhodnej sily, takže mágia bude anulovaná. Neexistuje nič také, že najskôr mi niečo pričarujte a presvedčte ma, že to funguje. Najskôr musíte byť presvedčení o tom, že to funguje, aby to mohlo pracovať vo váš prospech. Ak o tom presvedčení nie ste, samozrejme , že aj tak to funguje, ibaže vo váš neprospech. Jednoducho zhodne s nastavením vašej mysle, pretože tá je filtrom vašej reality. 

Ako si nastaviť podvedomie a programovať myseľ, to tiež učíme v našej škole Vysokej Mágie. Nie je to žiadna rozprávka, pri ktorej sa vás majster dotkne na čele a zrazu sa vo vás prebudí netušená magická sila. Je to o bežnej ľudskej drine až k hranici nadľudských výkonov. Proste nácvik, tréning, prax. 

Každý z nás má mnoho problémov, a áno, aj čarodejníci ich majú, sú totiž ľudia ako všetci ostatní a tiež majú svoje bežné ľudské potreby. No dôležité je, aby ste pri rituály boli schopní dosiahnuť stav, kde sa všetka energia mysle, duše aj tela v jednom momente skoncentruje iba do jedného bodu a určitý čas v nej zotrvá (minimálne po dobu výkonu rituálu). Vtedy sa začne postupne tvoriť energetický základ kúzla, ktoré chcete zhmotniť. Zjednodušene povedané, vaše vedomie vie pracovať iba na jednom zadaní, na rozdiel od mysle ktorá odbieha od témy každú chvíľu a vždy si čosi primyslí, domyslí, pozmení a tým naruší magický zámer.  TAKŽE NEMIEŠAJTE VIACERO PRIANÍ V JEDNOM RITUÁLY! SÚSTREDTE SA LEN NA JEDNO A NEODBIEHAJTE V MYŠLIENKACH INAM! 

VY SPRAVÍTE TOTO:

  1. Popremýšľate nad tým, čo chcete pričarovať a identifikujete prípadné bariéry, ktoré treba odstrániť, alebo čo musíte na sebe zmeniť, aby ste si neboli sami sebe prekážkou.

  1. Kliknete do nášho čarodejníckeho e-shopu a vyberiete si vhodnú sviecu, respektíve sviecu vhodnej farby. Držte sa pritom našich popisov. Každá svieca je na niečo iné, rešpektujte to! Nepoužívajte k magickým rituálom oblievané sviece z bežných obchodných reťazcov. Sú na to nevhodné!

  1. Ak chcete svoj rituál posilniť o ďalšie elementy, vyberte si podľa popisu v našom e-shope vhodné vonné tyčinky za element vzduchu na zastúpenie mysle a vhodné magické fluidum k potretiu sviece na zastúpenie elementu vody a emócií. Pre hlbšie preniknutie do témy práce s rituálnymi sviecami vám odporúčame náš textový kurz RITUÁLY SVIEČKOVEJ MÁGIE, kde nájdete informácie aj o spôsobe vyrývania žiadostí do sviec, či rituálne a magické pečate k ich posilneniu. 

  1. Podľa informácii uvedených nižšie si vyberiete planétu, ktorá vplýva na to, čo chcete riešiť, či pričarovať a zvolíte si vhodný deň k rituálu. V určený deň vykonáte rituál s plným nasadením a maximálnou koncentráciou. Sviecu necháte dohorieť až do konca. Nesmiete ju predčasne sa zahasiť!

  1. V časti článku ,,vplyv planét“ si všimnite aj informáciu o počte opakovaní rituálu v rámci jedného cyklu. Znamená to, že toľkokrát musíte rituál bez prerušenia zopakovať. Ak napríklad čarujete na vplyv slnka, vykonávate daný rituál 4x po sebe. Čiže štyri po sebe idúce nedele zapálite vždy novú sviecu v novom rituály na tú istú záležitosť a necháte ju dohorieť. Tomu sa hovorí kumulácia energie. 

  1. Na niektorú záležitosť vám postačí menej energie a kúzlo sa prejaví veľmi rýchlo. Na inú budete musieť zbierať energiu rituálmi dlhšie kým sa bude môcť prejaviť. Možno budete musieť celý cyklus niekoľkokrát opakovať, kým sa vám to podarí. Čiže po krátkej pauze t.j. o 2-3 týždne začnete čarovať znova. A potom znova. A prípadne znova, až kým sa kúzlo neprejaví v realite vášho života. 

Ak niečo skutočne chcete, neprestanete sa o to usilovať, aj keby to malo trvať dlhšie a nakoniec to v nejakej forme dosiahnete, a ako bonus k tomu získate poznanie, zručnosti, vnútornú silu a cnosti. 

Ak si len myslíte, že to niečo chcete, no v skutočnosti to pre vás nie je dôležité a je to len momentálny prázdny chtíč, stratíte trpezlivosť aj koncentráciu a po pár pokusoch to vzdáte. 

A tak je to so všetkým v našich životoch!
Toto je to, čo delí tých čo niečo dosiahli, od tých čo nedosiahli nič!
Nie nadarmo je VYTRVALOSŤ jednou z prvých magických cností, ktoré študenti Santérie prijímajú. 

Chcete byť aj vy medzi našimi študentami Vysokej Mágie? Sledujte ponuku seminárov a kurzov na našej stránke www.santeria.sk alebo sa vrhnite rovno na individuálnu výuku pod vedením našich profesorov. 

VPLYV PLANÉT

1.
SLNKO: Vládne v nedeľu

Pozitívny aspekt: Ambície, česť, šťastie, kreativita, talent, vôľa, postup v sociálnom rebríčku, pracovný postup, prosperita, moc, úspech, sláva, vitalita, schopnosť vidieť pod povrch vecí

Negatívny aspekt: arogancia, pýcha, egocentrizmus, tyran, despota, zaslepenosť

Počet opakovaní rituálu v rámci jedného cyklu: 1 alebo 4

V prípade nutnosti sa dá nahradiť Merkúrom, Venušou, Marsom a Jupiterom

Úplne nevhodné sú Saturn a Luna

2.
LUNA: Vládne v pondelok

Pozitívny aspekt: Intuícia, materstvo, najhlbšie pocity a emócie, najhlbšie myšlienky, túžby, skutočné potreby (nie tie, ktoré nám vnútilo prostredie, okolnosti, či výchova)

Negatívny aspekt: skryté časti duše, či potláčané časti osobnosti môžu nabrať na sile a vyjsť nekontrolovateľne na povrch

Počet opakovaní rituálu v rámci jedného cyklu: 2 alebo 7

V prípade nutnosti sa dá nahradiť Merkúrom, Venušou a Jupiterom

Úplne nevhodné sú Saturn a Mars

3.
MARS: Vládne v utorok

Pozitívny aspekt: Guráž, sila, autorita, sexualita, dobrodružstvo, ochrana, boj, aktivita, prekonanie prekážok, optimizmus, vodcovstvo, primárne impulzy, hrdinstvo

Negatívny aspekt: sebectvo, tvrdohlavosť, násilie, nekontrolovateľné výbuchy hnevu, závistlivosť, nenávisť, obsesie, pomstychtivosť, krutosť, psychická nestálosť

Počet opakovaní rituálu v rámci jedného cyklu: 9

V prípade nutnosti sa dá nahradiť Slnkom a Jupiterom

Úplne nevhodné sú Venuša, Merkúr a Luna

4.
MERKÚR: Vládne v stredu

Pozitívny aspekt: Intelekt, logika, porozumenie, mentálne procesy, komunikácia, zdokonalenie zručností, získanie poznania pomocou skúseností

Negatívny aspekt: nezrelosť, klamstvo, zavádzanie, manipulácia, prázdne reči

Počet opakovaní rituálu v rámci jedného cyklu: 5

V prípade nutnosti sa dá nahradiť Slnkom, Jupiterom a Venušou

Úplne nevhodné sú Mars, Saturn a Luna

5.
JUPITER: Vládne vo štvrtok

Pozitívny aspekt: Financie, bohatstvo, prestíž, právo, sebazdokonaľovanie, múdrosť, expanzia

Negatívny aspekt: zištnosť, využívačnosť, krádeže, podvody

Počet opakovaní rituálu v rámci jedného cyklu: 3

V prípade nutnosti sa dá nahradiť Slnkom a Venušou

Úplne nevhodné sú Mars, Saturn, Luna a Merkúr

6.
VENUŠA: Vládne v piatok 

Pozitívny aspekt: City, pocity, ideály, láska, krása, zmyselnosť, príťažlivosť, vzťahy, harmónia, umenie, romantika, elegancia, radosť, nadšenie

Negatívny aspekt: nerovnováha, rozpoltenosť, apatia, naivita, hlúposť, odpudivosť, opustenie sa, hrubosť, nedostatok empatie, duševná samota

Počet opakovaní rituálu v rámci jedného cyklu: 6

V prípade nutnosti sa dá nahradiť Slnkom a Jupiterom

Úplne nevhodné sú Saturn, Luna a Merkúr

7.
SATURN: Vládne v sobotu

Pozitívny aspekt: Dharma, spravodlivosť pre toho, kto je skutočne v práve

Negatívny aspekt: Karma, trest, chaos, únava, depresie, melanchólia, smútok, cynizmus, sarkazmus

Počet opakovaní rituálu v rámci jedného cyklu: 8

V prípade nutnosti sa dá nahradiť Marsom

Úplne nevhodné sú všetky ostatné planéty

Klienti nám ďakujú