Čarodejnícky spolok sme tu s vami už od roku 2010

Škola mágie a obchod
Santeria

Ovládnite silu ohňa mexickým čarodejníctvom

Ovládnite silu ohňa mexickým čarodejníctvom

Rituál ohňovej mágie na pritiahnutie svojho priania.

Mexické živlové čarodejníctvo je svetoznáme svojou účinnosťou a rýchlosťou. Rituály sú presné a úderné, výsledky badateľné a hmatateľné. Čím sa tak odlišuje od iných čarodejníckych a magických smerov? Kde berie svoju silu?

Kým ostatné čarodejnícke smery používajú ako kľúč k mágii symbol PENTAGRAM, ktorý reprezentuje nadvládu ducha nad hmotou tvorenou jednotlivými živlami – Ohňom, Vodou, Vzduchom a Zemou. Mexické čarodejníctvo má iný kľúč k rituálom. Je ním...

CRUZ PERFECTA 

Dokonalý rovnoramenný kríž, v podstate klasické plusko (+) a predsa v sebe ukrýva tajomstvo celej živlovej mágie. Zatiaľ čo väčšina čarodejníckych systémov sa snaží zastúpiť všetky živly v rovnakom pomere, dať ich do súladu a vytvoriť rovnováhu (tak ako to znázorňuje magický symbol Pentagram), v Mexickom čarodejníctve sa kombinujú a prepájajú vybrané živly podľa potrieb čarodejníka. To znamená, že ten presný a úderný efekt rituálu je vytvorený cieleným vylúčením niektorých živlov a vyslaním energie tých ostatných živlov. 

Cruz Perfecta je totiž kľúč do štyroch brán:

Brány duše

Brány mysle

Brány emócii

Brány fyzična

Každej bráne vládne jeden element. Musíte však vedieť, kde ktorá brána leží. Inak vám kľúč nebude pasovať a rituál sa minie efektu. Cruz Perfecta vám totiž prezrádza, v ktorej sfére má človek prekážku a cez ktorú bránu ju je možné obísť. Čiže aké elementy použiť k mágií, aby bol dosiahnutí želaný efekt. Začnime tým prvým a ...

OVLÁDNITE SILU OHŇA

Oheň vládne duši. Brána duše je teda bránou elementu ohňa. Bránu otvára bytosť menom DJIN. Nie je to celkom meno, ale vlastne niečo ako hodnosť, respektíve heslo, na ktoré sa daná brána otvorí. Bytosti ohňa sa volajú SALAMANDRY a sú to obojpohlavné entity, ktoré dokážu ,,klamať telom“. Môžu sa zdať maličké a milučké, a zrazu v jednom okamihu náhle narastú do obrovských rozmerov a vymknú sa kontrole. Preto sa hovorí, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.  No každý element je konštruktívny aj deštruktívny. Záleží od toho, ako sa momentálne v danej situácii správa.  

Oheň je energia ktorá musí vždy niečo pohltiť, vždy musí na niečom horieť. Preto je Oheň v kľúči Cruz Perfecta obklopený Vzduchom a Zemou. Vzduch mu pomáha sa zapáliť a Zem mu pomáha sa šíriť. Energia elementu Ohňa uchopí a nepustí. Je to stabilná a vysielajúca energia. Jeho sila narastá samotnou manifestáciou a živí sa sám sebou zo svojej vlastnej energie čím neustále naberá na sile. Inými slovami oheň silnie tým, že horí. Sú totiž aj elementy, ktoré musia energiu najskôr nakumulovať a nazbierať, a až potom odoslať. Oheň je element, ktorý to robí všetko naraz v jeden moment a jeho projekcia už navždy ostáva v energetickej stope objektu, kam bola vyslaná. Preto je ohňová mágia taká obávaná už celé veky, nehovoriac o tom, že nikdy neviete, čo oheň podnieti k rastu. Preto aj požiarnici majú viacero metód a prípravkov k haseniu, lebo nikdy nevedia, čím je ten plameň živený. 

Najstaršia forma rituálov s ohňom je použitie samotného Ohňa, ktorý konzumuje element Zeme. Čiže pálenie hliny, bylín, drevín, palíc, paličiek, pochodní,... Alebo modernejšia forma Ohňovej Mágie akou je výroba magických lámp, či práca s magickými sviečkami. 

MALÝ OHŇOVÝ RITUÁL NA DOMA

Ohňové rituály sú krátke. Nemali by sa naťahovať, lebo čím dlhšie trvá oheň zapáliť, tým viacej sily stráca. Najvhodnejšia doba k čarovaniu s elementom ohňa je od 10:00 do 14:00, vtedy dokáže vygenerovať najviac energie. Vrchol sily dosahuje okolo poludnia a potom klesá. Ešte raz na krátko vzbĺkne jeho energia od16:00 do 17:00 a potom už treba čakať do druhého dňa. 

  1. Do kovových svietnikov upevnite jednu plnofarebnú žltú sviecu a jednu plnofarebnú oranžovú sviecu. Oranžovú umiestnite naľavo a žltú napravo. 
  2. Do stredu medzi sviece postavte nehorľavú podložku, ktorou môže byť malý čarodejnícky kotlík, malá zapekacia miska, keramická miska, ...
  3. Vezmite si klasický uhlík používaný do vykurovadiel, či vodnej fajky a namočte ho do lekárenského liehu (musí sa dobre napiť). Položte ho na nehorľavú podložku medzi sviece. 
  4. Zápalkami zapáľte najskôr oranžovú a následne žltú sviecu. 
  5. Na uhlík kvapnite zopár kvapiek magického roztoku Ashé Rýchle Šťastie, alebo Ashé Šťastie a posypte ho malou troškou magického prášku podľa toho, čo chcete k sebe týmto rituálom privolať. Na privolanie lásky použite prášok Pravá Láska, alebo Prášok z ruží.  Na pritiahnutie peňazí, alebo dobrej práce, či získanie pracovného postupu použite prášok 3P, alebo Prášok Ján, Pán Peňazí. Na ochranu a očistu použite Prášok Svätý Cyprián, alebo Cascarilla. 
  6. Zapáľte uhlík troma dlhými zápalkami a do horiacich plameňov vložte zhorieť na popol malý papierik s vaším prianím. 
  7. Všetko nechajte dohorieť, aj sviečky. Na druhý deň všetko okrem nádobky a svietnikov vyhoďte do koša.

Klienti nám ďakujú