Čarodejnícky spolok sme tu s vami už od roku 2010

Škola mágie a obchod
Santeria

Posolstvo snov II.

Posolstvo snov II.

Posolstvo snov 2. Návod na privolenia vešteckého sna.

V predošlom článku o snoch sme vás učili vykladať význam snových symbolov a odhaliť, čo význam a posolstvo vašich snov. No, ako sme avizovali, v tomto článku vás naučíme priam ,,kráľovskú“ magickú disciplínu a tou je cielené privolanie vešteckého sna. 

Keď odpoveďou je sen

Je mnoho ľudí, ktorým sa už niekedy prisnil varovný sen, ktorý sa v danom čase javil ako absurdná hra spiaceho mozgu a potom sa neskôr do bodky naplnil. Samozrejme, je oveľa prínosnejšie vedieť vopred, že ide o veštecký sen a podľa neho potom v bdelej realite urobiť potrebné kroky, aby sme sa vyhli tomu, čo zobrazoval. Ale keďže nie je také ľahké priradiť správnu odpoveď k nevyslovenej otázke, je výhodnejšie položiť najskôr otázku a následne na ňu dostať odpoveď. To sa dá dosiahnuť celeným vyvolaním vešteckého sna, kedy zaspávame s konkrétnou otázkou vo vedomí a podvedomie sa postará o vyjavenie odpovede. Odpoveď dostaneme prostredníctvom hlasov, alebo obrazov a buď si ju zapamätáme tak, ako sa nám prisnila, alebo ráno po prebudení spozorujeme že sa zmenili niektoré naše názory týkajúce sa riešenej veci, prípadne vstaneme rovno s jasnou ideou, čo máme v danej veci robiť. Niekedy je vhodné všimnúť si aj s akým pocitom sme sa zobudili a  aké obrazy zo sna sa nám uchovali v pamäti, a analyzovať ich význam podľa návodu z nášho predošlého článku o snoch.

Spánok – krajina vízií

Stav bežného spánku sa označuje ako hladina Théta a v nej mozog vykazuje 7 – 4 elektrické vlny za sekundu. Pri dostatočnom cviku sa do tejto hladiny dokážeme dostať vedome a zotrvať v nej zhruba 2,5 minúty. No za túto krátku dobu toho v rámci snového sveta dokážete ,,zažiť“ veľmi veľa, nakoľko tento stav presahuje čas aj priestor. Je to stav mystických vízií, veľkej kreativity a mimozmyslových vnemov.   Dajú sa v ňom získať rôzne informácie a mať veštecké sny.

Čo sa týka stavu mysle treba ozrejmiť , že vždy sme pri vedomí, ibaže v inom štádiu mozgovej činnosti. Naše podvedomie je relatívny pojem v závislosti od miesta, kde sa práve nachádza naše vedomie. V momente, keď čítate tieto riadky váš svet obrazov je v stave podvedomia a verbálny svet je vedomý. Avšak keď spíte a snívate, je práve tento verbálny svet podvedomý a obrazový svet je vedomý. Mozog teda vlastne nikdy nespí, iba prepína na iné vysielacie, či prijímacie stanice. 

Ako si privolať veštecký sen 

  1. Večer, keď sa uložíte do postele k spánku, uvoľnite všetko napätie z tela, tak aby ste mali pocit, že vaše telo je ťažké a unavené, ale hlava a myseľ sú ľahké. Môžete si pomôcť tým, že na krátky moment napnete všetky svaly, chvíľu toto napätie podržíte a náhle úplne uvoľníte. Poloha tela nie je dôležitá. Uložte sa tak, ako ste zvyknutí zaspať.
  2. Začnite s autoprogramáciou vlastnej mysle a to tým, že si budete v duchu opakovať , čo vám má byť vo sne vyjavené. Tento príkaz, či otázku si opakujete v duchu monotónnym spôsobom, až plynule prejde do stavu medzi snom a bdením, čiže sa ocitnete tesne pred upadnutím do spánku.  Vtedy zvyčajne už môžete zažívať zvukové vnemy prichádzajúce akoby odnikiaľ a aj fráza , ktorú monotónne v duchu opakujete sa začne komoliť do zvláštnej reči, alebo bude mať ozvenu, či iné efekty. Dôležité však je, aby bola zostavená jasne, stručne a výstižne. 

Napríklad: 

Chcem, aby sa mi snívalo riešenie problému...

Chcem, aby sa snívalo s kým sa stretáva XY

             Chcem, aby sa mi snívalo, či sa mi oplatí urobí ... 

             Chcem, aby sa mi sníval dom v ktorom býva XY

  1. Odpoveď na dostaneme vo forme snových obrazov, ale niekedy sa môže ozvať aj hlas ktorý nám ju priamo verbálne odkomunikuje. Ten hlas môže patriť niektorému spirituálnemu patrónovi, alebo astrálnej bytosti, a v našej hlave zaznie veľmi nahlas. Až tak, že prehluší všetky naše myšlienkové pochody, aj snové rozhovory a doslova nás prinúti zbystriť pozornosť. Ale o astrálnych hlasoch a rozhovoroch s bytosťami niekedy nabudúce v ďalšej časti. 

Schéma praktiky:

  1. Relaxácia mysle, uvoľnenie napätia z tela
  2. Zavretie očí
  3. Vstúpenie do stavu Alfa monotónne opakujúc otázku
  4. Preklenutie do stavu Théta s vnímaním odpovede

Samozrejme kľúčovým prvkom veštenia v sne je to, že si ich musíte zapamätať. A to tiež vyžaduje svoj čas a tréning. Niekedy je vhodnejšie použiť k vešteniu popoludňajšie zdriemnutie namiesto nočného spánku. A v rámci toho sa osvedčil monotónny pohyb hojdacieho kresla, ktorý už sám o sebe napomáha navodeniu hypnotického tranzu a pozvoľné preklenutie stavov alfa – théta. Ak vám to teda s vešteckým snom nevyjde v rámci nočných pokusov, skúste poobedňajšie zdriemnutie a dopomoc hojdacieho kresla. 

Pre všetkých, koho zaujímajú neuveriteľné možnosti ľudskej mysle máme v ponuke VIDEOKURZ MENTÁLNA MÁGIA A KONTROLA MYSLE, kde sa mnohému naučíte a navyše získate aj bonusové PDF s množstvom návodov na mentalistiku a telepatiu.

Klienti nám ďakujú