Čarodejnícky spolok sme tu s vami už od roku 2010

Škola mágie a obchod
Santeria

Rituál na uzavretie starého vzťahu

Rituál na uzavretie starého vzťahu

Najväčší problém nového vzťahu sú staré vzťahy. Neviete sa odpútať od starej lásky? Použite rituál na uzavretie starého vzťahu.

Nespracovaný vzťah nám bráni mať nový vzťah. Staré nespracované emócie vytvárajú emočné a mentálne bariéry. No a toto je z vás cítiť a potenciálny nápadník sa vytratí. A to by bol ešte ten lepší prípad. Ten horší je, že si s ním začnete a celý vzťah sa zvrhne na vyrovnávanie defektov predchádzajúceho vzťahu. Vtedy je filter vášho mozgu zapnutý tak, že prehliada kvality nového partnera a prisudzuje mu defekty starých partnerov. Preto nie je dobré skákať zo vzťahu do vzťahu, ale dať si čas, aby mohol starý vzťah odznieť a vyprchať. 

K TOMU VÁM MÔŽE POMÔCŤ TENTO RITUÁL ZVANÝ ,,DOVI - DOPO“

Vykonať ho môžete v hociktorý deň, no musí to byť v noci, najskôr po 22:00, no čím neskôr, tým lepšie. V celom byte musí byť tma a ticho. 

  1. Do stredu miestnosti smerom ku dverám umiestnite stoličku. Na zemi pred ňou zapáľte fialovú a ružovú sviecu, medzi ne postavte stojan s piatimi vonnými tyčinkami vône gáfor, alebo hortenzia. Blízko k nohám stoličky umiestnite pekáč, alebo inú nehorľavú nádobu a lekárenský lieh, prípadne absinth, a jedny nožnice. Ak máte fotografie bývalých partnerov, ktoré neľutujete spáliť, pripravte si aj tie. 
  2. Vo výške solar plexu si uviažte okolo seba toľko bielych stužiek, koľko vzťahov ste mali. Na každú stužku napíšte meno jedného bývalého partnera a jeden koniec stužky nechajte dlhší, aby trocha visel. 
  3. Sadnite si na stoličku, do ľavej ruky uchopte koniec jednej bielej stužky a do pravej si chyťte horiaci bielu sviečku. Zadívajte sa cez plameň bielej sviece do stúpajúceho dymu vonných tyčiniek tak, aby ste mali pred sebou otvorené dvere. 
    1. Päťkrát vyvolajte meno bývalého partnera, ktorého stužku držíte v ruke. Začnite vnímať jeho siluetu, ako sa objavuje vo dverách.  Keď začnete vnímať jeho energiu, alebo budete mať silný pocit že je opäť s vami, vyrieknite: ,,TY ....jeho meno..., teraz keď Ťa vidím vo svetle poznania, poviem ti, čo si spôsobil. Zasial si do mňa ....vymenujete všetky pocity, ktoré vo vás po ňom ostali...  Spôsobil si že ....vymenujete všetko, čo vo vás zanechal ako traumu, či obavu... TO, ČO SI ZO MŇA STVORIL, TO NIE SOM JA! TO, ČO SI VO MNE ZANECHAL, NIE JE MOJE! BER SI TO PREČ!
    2. Položte sviecu, vezmite nožnice a rázne od seba odstrihnite stužku s menom daného partnera. Hoďte ju na nehorľavú podložku, polejte absintom, či liehom a zapáľte. (Ak máte pripravenú aj jeho fotografiu, vhoďte ju do plameňov). Vyrieknite: ,,HĽA, MINULOSŤ ŤA POHLTILA. DO MÔJHO SRDCA SA VRACIA LÁSKA, KTORÚ MÁM PRE INÉHO. TY CHOĎ A STRAŤ SA V ZABUDNUTEJ HISTÓRII! TAK SA STAŇ!“
    3. Chvíľu si oddýchnite, skľudnite sa a pokračujte zasa ďalším ex-partnerom, až kým nevyprevadíte zo seba všetkých aj z ich bariérami a traumami. Po skončení ceremónie zabaľte zhorené zbytky do čiernej látky a choďte ich vysypať von pod stromy. Vyrieknite: ,,TU VÁS ZANECHÁVAM, NECH VÁS ZEM POHLTÍ, ČI VIETOR ODVEJE. TAK SA STAŇ!“ Vylejte na to miesto zbytok absinthu, alebo červené víno, ako obetinu živlom a duchom. Otočte sa a bez obzretia rázne odkráčajte preč. 

Minulosť je uzavretá, nová láska môže prísť. 

Klienti nám ďakujú