Santeria

Škola mágie

Škola mágie

V súčasnosti nových žiakov neberieme. Škola je určená pre ďalšie zdokonaľovanie Santerov a prehlbovanie znalostí členov Santérie. Do nášho spoločenstva je možné pristúpiť po absolvovaní videokurzu Mentálnej kontroly a Triedy čarodejníkov.

Stretnutia členov Santérie prebiehajú 1x do mesiaca (sobota) od 12:00 do 16:30

Termíny lekcií: 13.10.

V rámci vyučovania sa preberajú 2 rituály a teoretická časť. Jednotlivé témy aj dátumy vyučovania zverejňuje na našom internom facebooku SANTEROVIA A SYMPATIZANTI, alebo o ne môžete požiadať na našom mailysanteria@santeria.sk

KLIKNITE SEM A PREČÍTAJTE SI, ČO O NÁS VRAVIA NAŠI ABSOLVENTI

Naša škola Mágie je skutočná. Učíme pravú Mágiu, tak ako naozaj funguje. Nie sme ezoterici a nepropagujeme ani žiadne náboženstvo. Sme mágovia a čarodejníci, a odovzdávame naše starostlivo opatrované znalosti ďalším generáciám.

Školu Mágie Santéria založila v roku 2010 Sonia Guerrera, ktorá získala profesorský diplom z Mágie v mexických a argentínskych školách mágie, a parapsychológie, a je jednou z najväčších odborníčok na skutočné čarodejníctvo. Pod jej vedením sa škola Santérie vypracovala na najlepšiu svojho druhu a získala medzinárodný ohlas. Na vyučovania k nám cestujú čarodejnícky učni z Anglicka, Švajčiarska, Francúzska, Nórska, Nemecka, Rakúska a z celého Slovenska i Českej Republiky.

POVINNOSTI ŠTUDENTA:

Včas vykonať platbu za vyučovanie. V termíne vyučovania musí byť platba pripísaná na účte Santérie.

Riadne sa zúčastňovať vyučovania, premýšľať nad učivom, spájať si informácie do celku a vykonávať úlohy a cvičenia.

V prípade absencie mať uhradenú lekciu (prípadne aj videozáznam z vyučovania) a všetko sa doučiť.

Strážiť naučené techniky a rituály ako svoje najväčšie tajomstvo.

Uplatňovať získané znalosti vo svojom živote a robiť všetko tak, aby sme boli na teba hrdí.

JE ZAKÁZANÉ:

- Experimentovať s rituálmi a meniť ich bez dostatočnej praxe a znalosti.

- Vynášať informácie z vyučovania a šíriť rituálne postupy mimo Santériu.

- Používať pre svoju činnosť meno Santérie (Santéria je registrovaná značka).

-  Propagovať svoju vlastnú činnosť medzi žiakmi a obohacovať sa na svojich spolužiakoch predajom vlastných produktov, alebo služieb.

- Zhotovovať videozáznamy, audiozáznamy a fotografie na vyučovaní mimo momentov, kedy Vás profesor k tomu priamo vyzve.

- Ohovárať spolužiakov, profesorov, alebo inak šíriť zlé reči o ,,vlastných“, alebo robiť čokoľvek iné, kvôli čomu by sme sa museli za teba hanbiť.

Kto poruší tieto pravidlá, bude musieť svoje štúdium v Santérii ukončiť.

Platba za jednu lekciu Školy mágie Santeria Viac o kurze

Platba za jednu lekciu Školy mágie Santeria

Platba za 1 lekciu Školy mágie pre pokročilých študentov.

70,00 €s DPH
ks
Príplatok za videozáznam v prípade absencie Školy mágie Viac o kurze

Príplatok za videozáznam v prípade absencie Školy mágie

Nahrávanie videozáznamu z učebného bloku v prípade absencie. Opakovaná neúčasť na vyučovaní znamená vyradenie zo školy.

30,00 €s DPH
ks

O Shope

Môžnosti platby:
GoPay Tatra Pay
MasterCard Maestro VISA

3D Secure:
MasterCard VISA

Klienti nám ďakujú